O projekcie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wspólnie z Lasami Państwowymi realizują projekt monitoringu życia rybołowów. Już po raz trzeci uruchomiliśmy transmisję na żywo z gniazda rybołowów, które usytuowane jest na należącym do PSE słupie elektroenergetycznym na terenie nadleśnictwa Lipka, w północno-zachodniej Polsce.

Przez wiele lat para gniazdowała na sztucznej platformie umieszczonej na jednym z okolicznych drzew. Jednak kilka lat temu ptaki przeniosły się na słup elektroenergetyczny. W 2013 roku zniszczone gniazdo zostało naprawione przez pracowników PSE oraz leśników i ponownie zainstalowane na słupie wraz ze sprzętem pozwalającym na obserwację ptaków. Dla poprawy przekazu, który w minionym roku cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród internautów, na początku 2015 roku kamera oraz urządzenia do transmisji video zostały wymienione na bardziej zaawansowane i oferujące lepszą jakość obrazu.

Projekt Polskich Sieci Elektroenergetycznych to element strategii zrównoważonego rozwoju, którego jednym z priorytetów jest prowadzenie działalności w sposób równoważący potrzeby biznesowe i społeczne przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Dlatego tez PSE oraz Lasy Państwowe podjęły współpracę w zakresie udostępnienia transmisji online z gniazda rybołowa, w celu zwiększenia działań na rzecz ochrony tych drapieżników oraz uświadomienia ich roli w przyrodzie.

Rybołów, ptak z rodziny rybołowów, jedyny reprezentujący ją gatunek. Zamieszkuje wybrzeża morskie, zadrzewione brzegi rzek i jezior oraz różnego typu rozlewiska i mokradła.

Długość ciała: 55-58 cm. Wyraźnie większy od myszołowa, z dłuższymi, wąskimi skrzydłami. Z wierzchu jednolicie brunatny, od spodu biały. Na białej głowie czarna pręga przez oko i krótki czub. Żywi się wyłącznie rybami. Do gniazdowania potrzebuje starych, okazałych sosen o płaskiej koronie. Przy ich braku korzysta ze sztucznych platform, a nawet gniazduje na słupach wysokiego napięcia.

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako narażony na wyginięcie, i w Dyrektywie Ptasiej.